Vad gör en Digital Byrå 2020?

En Digital Byrå skapar värde åt sina uppdragsgivare genom att öka deras intäkter, vinstmarginaler samt stärka varumärkeskännedom via digitala medier genom att kombinera ett brett spektra av olika discipliner inom digital marknadskommunikation och genom att vara specialist inom sitt område av expertis.

 

Den riktigt duktiga digitala byrån besitter ett brett spektra av nischade kompetenser inom olika typer av digitala expertiser.
Digitalbyrån år 2020 bör besitta kombinerade kompetenser inom varumärkesstärkande strategiska digitala insatser där verksamhetens marknadskommunikation alltid ska vara i centrum.

För att en bra digital byrå skall lyckas framgångsrikt med sitt uppdrag så behöver teamet som står bakom byrån förstå sin uppdragsgivarens affär i sin helhet. På så vis kan den digitala byrån översätta de analoga verksamheterna till det digitala landskapet som vi under 2019 ser är oerhört affärskritiskt.

Varför bör man anlita en Digital Byrå?
Samtliga verksamheter som har som ambition att växa och tar sitt varumärke på allvar bör se över verksamhetens digitala närvaro. En digital byrå har som uppgift att se över vilka verksamhetsmål samt behov som byråns uppdragsgivare besitter.

Lösningen på dessa behov bör en digital byrå alltid kunna uppfylla via digitala medier så som Webbplatsen – det vill säga hjärtat i den digitala närvaron, synligheten och hur varumärket ter sig i det organiska söket (SEO) samt köpta söket på Google samt inom relevanta Sociala Medier.

En verksamhet, organisation eller offentlig personlighet som anlitar en Digital Byrå kommer alltid ligga steget före inom sin bransch.
De verksamheter som ej genomför en digital transformation inom kommande 3-5 år spås gå under av flera forskningsinstitut.

Hur affärskritisk är en Digital Byrå år 2019?
Vår åsikt som specialistbyrå inom strategiska marknadsföringsinsatser via digitala medier anser att den digitala byrån år 2019 är oerhört affärskritisk. Lika viktigt som det är att en verksamhet/varumärke/offentlig personlighet har en Revisor, Manager, Agent, Advokat, Jurist och/eller helt enkelt en husläkare och psykolog så är det minst lika viktigt att år 2019 anlita en Digital Specialist.

Den digitala byrån stärker, förädlar och gör uppfattningen kring ett varumärke rättvis i det digitala landskapet.

När någon där ute söker online efter ett varumärke så har verksamheter idag en enda chans att via det digitala övertyga varje besökare att hen hamnat rätt där din verksamhet och/eller du som offentlig personlighet erbjuder besökarna en webbplats som är värdig varumärket i fråga.

Det råder ingen tvekan om att den digitala byrån kommer bli allt mer affärskritisk i framtiden. För att alltid ligga i framkant bör man se över sina IT-leverantörer samt samarbeten med diverse Webbyråer, Reklambyråer och PR-byråer. Det klokaste valet man kan göra år 2019 och framåt är att kombinera spetskompetenser från samtliga byråer.

Man bör som VD, Marknadschef eller Offentlig Personlighet ställa sig frågan om verksamheten man bedriver de facto behöver en Webbyrå, SEO-byrå samt en Sociala Medier-byrå som sällan samarbetar med varandra. Adwisemedia AB har som ambition att alltid ingå i partnerskap med riktigt skickliga byråer inom respektive område av expertis.

För att ta ett exempel så är den digitala byrån Adwise Mediabyrå aldrig ute efter att ersätta andra riktigt kompetenta byråer. Vi har som ambition att gå ihop med dessa och samarbeta för gemensamma uppdragsgivare och varumärkets bästa. Adwise är en prestigelös digital byrå som alltid står längst fram i ledet och applåderar de byråer som skapar värde åt sina uppdragsgivare genom reell passion och framförallt renodlad kompetens.

Det är där bolaget: Adwisemedia AB och digital byrå  som skiljer sig åt från mängden. 

Vilket värde tillför en den digitala byrån?
Den digitala byrån tillför ett extremt stor värde när det kommer till hur ett varumärke uppfattas överlag.

Oavsett om kännedomen kring ett varumärke startar analogt så kommer kundresan fortsätta digitalt innan människor fattar ett beslut. Så länge Digitalbyrån förstår verksamheternas helhetsaffär, oavsett bransch och oavsett om byrån i fråga är nischad inom specifika branscher så kommer en digital byrå tillföra ett oerhört stort värde som alltid går att mäta svart på vitt.

Samtliga investeringar som görs digitalt idag mäts, utvärderas och därefter tar den digitala byrån tillsammans med sin uppdragsgivare beslut baserade på data och insikter – aldrig magkänsla. Det är därför en extremt stor skillnad mellan traditionell reklam som inte går att mäta på samma sätt jämfört med digitala marknadsföringsinsatser där uppdragsgivarens ROI alltid är i fokus.

Behöver alla verksamheter jobba med en digital byrå?
Faktum är ett svaret från vårt håll må vara jävigt men sanningen är att svaret på frågan är ett solklart – JA!

Det finns idag inga ursäkter som t,ex ”Vi har inte tid för sånt här”, ”Vi tror inte på digitaliseringen”, ”Vi klarar oss som det är”, ”Ringar på vattnet räcker gott och väl”, ”Vi jobbar redan med en (?)-byrå” av följande anledningar.

 • ”Vi har inte tid för sånt här”
  Det är inte meningen att uppdragsgivaren skall spendera massa tid. Det är meningen att uppdragsgivaren skall investera för att frigöra tid och låta den digitala byrån göra det byrån gör bäst. Det är just detta som är en vanligt förekommande uppfattning som är så oerhört felaktig. En riktigt bra digitalbyrå frigör tid, avlastar in house marknadsföringsteam, ökar verksamheters omsättning, stärker, förädlar, förevigar varumärken och ökar vinstmarginalerna genom att se över hela verksamhetens marknadsföringsbudget och allokerar om dessa avsatta resurser till rätt kanaler som skapar ROI och inget annat.
 • ”Vi tror inte på digitaliseringen”
  Om man som seriös företagare, VD eller Marknadschef inte tror på digitaliseringen år 2019 så anser vi som byrå att det måste röra sig om två saker som behöver redas ut. Antingen så rör det sig om att man inte överhuvudtaget är kvalificerad att vara beslutsfattare kring verksamheter överlag, såvida man inte är villig att ta del av statistik och se verkligheten för vad den är. Det andra alternativet är att man helt enkelt bestämt sig för man inte vill lära sig något nytt och då handlar det snarare om renodlad ignorans. Ignorans är dessvärre något som vi som byrå tagit ställning till att aldrig någonsin ens försöka korrigera.
   
 • ”Vi klarar oss bra som det är”
  Ingen verksamhet ”klarar sig som det är” bara för att man har beläggning några månader eller till och med år framöver. Låt oss vara logiska och rationella. Det finns väl ingen människa där ute som på allvar tror att de största varumärkena i världen marknadsför sig för att få mer jobb eller sälja fler produkter?
  Volvo, ICA, Arla, Ikea, SAS, ABBA – you name it, samtliga varumärken investerar i marknadsföring oavsett beläggningsgrad och oavsett hur stort eller litet bolaget bakom varumärket är. När vi som byrå stöter på denna typen av argument så får vi bokstavligt talat bita oss i tungan för att inte låta vår iskalla ärlighet spilla över så att vi riskerar att uppfattas som arroganta snarare än som en extremt kompetent byrå som faktiskt bryr sig – annars hade vi inte varit i kontakt med dig från första början.

   

 • ”Ringar på vattnet räcker gott och väl”
  Ringarna på vattnet räcker bara så långt. Dessa ringar är fantastiska och är ett kvitto på att verksamheten som bedrivs är en välmående sådan. Ringarna på vattnet varar dock aldrig för evigt, de tynar bort – men det gör inte det digitala. Det digitala består av ettor och nollor. Det digitala förevigar. Långsiktighet är ledordet och ringar på vattnet skall snarare vara ett kvitto på att man bedriver en bra verksamhet som tillför värde åt sina uppdragsgivare så att denna långsiktighet de facto blir verklighet.Vi anser att den moderna digitala byrån bör leva som de lär när det gäller sin egna verksamhet och applicera dessa insikter för att tillföra värde åt sina uppdragsgivare och dess varumärken.

Anlita en digital byrå som är specialister inom branschen där byråns arbete och tillförda värde talar för sig självt. Vi människor tar beslut baserat på känslor till 80% och sedan rättfärdigar vi våra beslut med logik vilket består av de resterande 20% som står för samtliga utav våra beslut som vi människor fattar dagligen. Vårt råd är att anlita en digital byrå som är adaptiv, passionerad, driven, ständigt kunskapstörstig och alltid säger som det är.
– William Rydh, VD på Adwisemedia AB

 

Uppdaterad senast:

2019-06-21

Meny