Vi tror på devisen att personliga möten mellan människor skapar långsiktiga affärsrelationer.

Vi vill gärna skilja oss så mycket som möjligt från andra aktörer i vår bransch genom att fokusera på personliga möten och täta uppföljningar med våra uppdragsgivare.

Vi arbetar på ett sätt som man egentligen kan dela upp i tre steg.

  1. Första steget inleds med att vi tillsammans bokar ett möte där vi träffas personligen och går igenom ditt företags förutsättningar samt hur företaget placerat sina marknadsinvesteringar fram tills nu.
  2. Andra steget handlar om att identifiera er verksamhets egentliga behov. Vilken är visionen? Vilka är de kortsiktiga och långsiktiga målen? Hur stor eller liten har avkastningen varit på de befintliga marknadsinvesteringarna? Ska man dra ner på investeringarna eller räcker det med att placera om investeringen i klokare mediekanaler? Detta är ett fåtal av de frågor som vi belyser under vårt gemensamma och personliga möte.
  3. Tredje steget handlar i regel om att vi gemensamt kommer överens om vad som behövs göras och vilka steg som behövs tas för att din verksamhet ska nå nästa steg i en positiv utveckling. I det här steget lämnas oftast en offert från vår sida, förutsatt att vi gemensamt kan identifiera ett behov som er verksamhet faktiskt har.

Att tänka på inför mötet
Inför ett möte med oss på Adwise Mediabyrå är det klokt att förbereda sig så mycket man kan. Det är bra om man tar fram samtliga införanden man har i olika företagskataloger, söktjänster, eller annat som är relevant och som på något vis berör företagets marknadsföring. Det är mycket enklare att se skillnader mellan kloka medieinvesteringar och mindre kloka medieinvesteringar om man kan se relevanta siffror svart på vitt.

Många företagare och entreprenörer vi träffar ser ofta våra möten som en viktig vändpunkt för verksamhetens mediestrategi. Det är ytterst vanligt att man inser hur mycket pengar verksamheten hade kunnat – och kommer kunna spara, bara man genom kunskap – kan ta klokare beslut kring företagets marknadsföring.

Hur lång tid kan ett möte ta?
Det är oftast helt individuellt, men vi räknar i stora drag att våra möten i genomsnitt tar mellan 30-60 minuter.

Meny