Våra gemensamma värdegrunder kan te sig på olika sätt i olika situationer.

Internt genomsyrar våra värdegrunder allt från praktik som utförs av framtidens talanger som studerar och utför sin LIA hos oss – genom hela rekryteringsprocessen och vidare in som en underförstådd policy bland alla kollegor.

Vi är en transparent och öppen verksamhet där varje medarbetare är högst delaktig i beslutsprocesser som ofta endast stannar högst upp i hierakin.

Vi tror inte på halvsanningar

Vi tror på genuin transparens inom alla led och anser till och med att ordet transparens är ett urvattnat begrepp som ofta kastas runt för att det ”låter bra” och inte efterlevs.

Externt genomsyrar våra värdegrunder de ömsesidiga partnerskap som vi väljer att ingå tillsammans med våra uppdragsgivare.

Meny